पत्र लेखन मराठी | Marathi Letters Writing | Marathi Patra Lekhan

पत्र लेखन मराठी : आज दळणवळणाच्या दृष्टीने जग जवळ आले आहे. म्हणजे जगात दूरवर असलेल्यांना एकमेकांशी संपर्क साधण्याचे विविध मार्ग आज उपलब्ध आहेत. उदा., दूरध्वनी, संगणक, इंटरनेट इत्यादी. तरीपण आजही माणसे एकमेकांना …

Read more

What is NESL: What is the Purpose of NeSL

What is NESL: What is the Purpose of NeSL

What is NESL: Government body National e-Governance Services Limited (NeSL) has received in-principle approval to establish Information Utility (IU) in India – first under the Insolvency and Bankruptcy …

Read more