1 हेक्टर म्हणजे किती एकर | Ek Hectare Manje Kiti Ekar

1 हेक्टर म्हणजे किती एकर – Ek Hectare Manje Kiti Ekar

एक हेक्टर म्हणजे 100 आर म्हणजेच 100 गुंठे. एक आर म्हणजे 100 चौरस मीटर. म्हणजे एक हेक्टर म्हणजे 10000 चौरस मीटर. एक एकर म्हणजे 4047 चौरस मीटर. म्हणजे 1 हेक्टर = 2.47 एकर.

म्हणजेच, 1 हेक्टरमध्ये 2.47 एकर जमीन असते.

उदाहरणार्थ, जर एखादी जमीन 10 हेक्टर आहे तर ती जमीन 24.7 एकर आहे.

हेक्टर हे एक आंतरराष्ट्रीय एकक आहे. भारतातही हेक्टरचे वापर केले जाते. एकर हे भारतीय एकक आहे.

1 हेक्टर म्हणजे किती एकर – Ek Hectare Manje Kiti Ekar

पुढे वाचा:

Leave a Comment